Официално: Няма да задължават земеделците да монтират нивомери

Официално: Няма да задължават земеделците да монтират нивомери

Автор: george Категория: Новини Дата: 2015-10-30 Посещения: 626 Коментар: 0

Земеделците няма да бъдат задължавани да оборудват ведомствените си бензиностанции с нивомерни устройства и касови апарати за отчитане на течните горива. Това стана ясно, след като вече е обнародвана в „Държавен вестник” Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Според новите изменения и допълнения в Наредбата, отпада изискването за монтиране на нивомери и фискални апарати за лица, регистрирани като земеделски производители, които извършват зареждане за собствени нужди с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, от резервоари, които не са стационарни подземни.
 
В преходните и заключителни разпоредби на Наредбата е записано, че земеделските производители са длъжни в едномесечен срок от влизането й в сила да подадат еднократно данни в НАП за наличните съдове или съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди.
 
Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник”.