Няма да задължават фермерите да монтират нивомери на съдовете за течни горива

Няма да задължават фермерите да монтират нивомери на съдовете за течни горива

Автор: george Категория: Новини Дата: 2015-10-12 Посещения: 689 Коментар: 0

Земеделците няма да бъдат задължени да монтират нивомерни устройства и касови апарати на съдовете за течни горива, които използват за собствени нужди. Това е записано в проектонаредба, публикувана на сайта на Министерството на финансите.
Изключението ще важи обаче само за резервоари, които не са подземни.

В преходните и заключителни разпоредби на проектонаредбата е вписано, че земеделските стопани са задължени в едномесечен срок от влизането в сила на наредбата да подадат еднократно данни в Националната агенция за приходите за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане на течни горива за собствени нужди.

Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.